Escríbenos Dónde estamos
Mándanos un mailMándanos un mail
Haz click en:Copiar mailoAbrir mail
Mail copiado
Menu
Teléfonocómo llegar

Devolució de l'Impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs

Publicado: 20 de Marzo de 2014

El passat 27 de febrer de 2014, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar sentència declarant que l’Impost sobre Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH), més conegut com a “cèntim sanitari”, és contrari a la Directiva Comunitària sobre Impostos Especials.

Aquesta sentència obre la via per a què, tant particulars com empreses, puguin sol•licitar la devolució dels imports pagats pel mencionat impost, sempre que constin justificats en les corresponents factures d’adquisició de carburant.

L’import a reclamar és el satisfet des de la seva implantació al 2002 fins a la seva supressió el 31 de desembre de 2012, tot i que l’Administració només reconeixerà l’opció de demanar la devolució dels períodes no prescrits (2010-2011-2012).

haz clic para copiar mailmail copiado